Logo

Vad är appen till för?

Hyresgästappen är viktig för fastighetsförvaltare och hyresvärdar då den underlättar kommunikation, informationsdelning och snabb lösning av problem med hyresgästerna, vilket förbättrar den övergripande förvaltningsverksamheten.

Smidig kommunikation

Effektiv kommunikation med kollegor och team genom snabba och enkla inlägg på anslagstavlan, kommentarer, samt alternativ till direktkontakt.

Enkel spridning av information

Anslagstavlan tillåter snabb och enkel delning av information och uppdateringar, vilket förbättrar kommunikationen och håller alla informerade.

Snabb lösning av problem

Hyresgästsappen möjliggör felsökning och direkt kommunikation, vilket resulterar i snabba lösningar om problem uppstår.

Appens funktioner

Publicera nyheter och media: Tillåter förvaltningen att dela viktiga uppdateringar och meddelanden med hyresgästerna.

Dela fastighetsinformation: Ger detaljer om de faciliteter som är tillgängliga för hyresgästerna.

Centraliserad informationsåtkomst: Tillåter hyresgästerna att få tillgång till information som rör deras hyresförhållande på en central plats.

Felrapportering: Möjliggör för hyresgästerna att rapportera eventuella problem eller frågor de kan stöta på med sin bostad eller faciliteter.

Omedelbar och direkt kommunikation: Snabb och effektiv kommunikation mellan hyresgäster och förvaltning underlättar för att lösa problem och andra förfrågningar.

Systemfunktioner

Administratörer kan hantera användare och innehåll direkt i
appen. Plattformen förser administratörer med ett online verktyg
för att hantera aspekter som användare, registrering, felanmälningar, nyhetsuppdateringar osv.

Analys

Appen ger dig värdefulla insikter om kunders beteende och
preferenser, vilket kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om
informationsdelning och kommunikationsstrategier. 

Fyll i formuläret nedan för att få tillgång till denna mall

Fill in the form below to get access to this template

You can now browse through our template

Få din kundunika app med low code!

Vårt team av designers och utvecklare hjälper dig gärna att skapa din unika app. Fyll i formuläret nedan och någon från vårt team kommer att ta kontakt med dig inom 24 timmar!

Har du en app idé?

Vi vill gärna höra mer om den!
Beskriv kortfattat din idé i formuläret nedan, så kontaktar någon från vårt team dig inom 24 timmar!

Get your custom app done using low code!

Our team of designers and developers will be glad to help you creating your custom app.
Fill in the form below and someone from our team will get in touch with you within 24 hrs!

Got an app idea?

We are thrilled to hear that! 
Briefly describe your idea on the form below and someone from our team will get in touch with you within 24 hrs!

Du kan nu bläddra igenom vår mall

Skanna QR-koden för att förhandsgranska appen på din telefon

Skanna mig!

För att logga in använder du uppgifterna nedan:

You can now browse through our template

Scan the QR code to preview the app on your phone

Scan me!

To log in use the credentials below: