Logo

Vad är appen till för?

Gör det enkelt för personal att få tillgång till information – och bygg kultur och engagemang! Denna intuitiva app fungerar som ditt interna kommunikationsnav och skapar ett smidigt flöde av information mellan anställda, butikschefer och ledning. Alla som arbetar i ditt köpcentrum får tillgång till viktiga nyheter, information och kontakter när som helst och var som helst genom detta användarvänliga appkoncept. Personalkortet är också en praktisk och mycket uppskattad funktion som gör att du kan sprida positiva vibbar med personalrabatter och kuponger vilket leder till ökat footfall.

Frågar du de som använder denna app idag är svaret entydigt – en intern kommunikationsapp underlättar en mer engagerad och produktiv arbetsstyrka.

Gör det lätt att få tillgång till information
Appen ger enkel åtkomst till nyheter, eventkalender,  kontaktlista och detaljerad information om köpcentrumets tjänster och faciliteter.

Förbättrar kommunikationen
Appens felrapporteringsfunktion och infocenter förbättrar kommunikationen, löser problem snabbare och ökar nöjdheten bland personalen i butikerna.

Förbättrar engagemang och främjande av internkultur
Genom att möjliggöra personliga kampanjer, evenemangsregistreringar och felrapporteringsfunktioner gör appen det möjligt för personalen att interagera bättre med köpcentret.

Appens funktioner

Direkt och omedelbar räckvidd: Möjliggör för köpcentrets ledning att snabbt och enkelt kommunicera med anställda och personal genom direktmeddelanden, vilket säkerställer effektiv och snabb kommunikation.

Publicera nyheter och media: Ger köpcentrets ledning en plattform att dela viktig information och uppdateringar med anställda och personal, inklusive nya butiksöppningar, evenemang och kampanjer.

Centraliserad administrativ information: Möjliggör för köpcentrets ledning att dela viktig administrativ information såsom policyer, förfaranden och protokoll för nödsituationer med alla anställda och personal på ett centraliserat sätt.

Hantera evenemang: Tillhandahåller verktyg för köpcentrets ledning att planera och hantera evenemang och aktiviteter i köpcentret, inklusive schemaläggning, resursallokering och marknadsföring.

Rapportera fel: Möjliggör för anställda och personal att rapportera eventuella problem eller fel som de stöter på i köpcentret, såsom trasig utrustning eller underhållsproblem, så att de kan åtgärdas snabbt och effektivt.

Systemfunktioner

Administratörer kan hantera användare och innehåll direkt i
appen. Plattformen förser administratörer med ett online verktyg
för att hantera aspekter som användare, registrering, felanmälningar, informationsdelning osv.

Analys

Appen ger dig värdefulla insikter om användares beteende och
preferenser, vilket kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut kring
informationsdelning och kommunikation.

Fyll i formuläret nedan för att få tillgång till denna mall

Fill in the form below to get access to this template

You can now browse through our template

Få din kundunika app med low code!

Vårt team av designers och utvecklare hjälper dig gärna att skapa din unika app. Fyll i formuläret nedan och någon från vårt team kommer att ta kontakt med dig inom 24 timmar!

Har du en app idé?

Vi vill gärna höra mer om den!
Beskriv kortfattat din idé i formuläret nedan, så kontaktar någon från vårt team dig inom 24 timmar!

Get your custom app done using low code!

Our team of designers and developers will be glad to help you creating your custom app.
Fill in the form below and someone from our team will get in touch with you within 24 hrs!

Got an app idea?

We are thrilled to hear that! 
Briefly describe your idea on the form below and someone from our team will get in touch with you within 24 hrs!

Du kan nu bläddra igenom vår mall

Skanna QR-koden för att förhandsgranska appen på din telefon

Skanna mig!

För att logga in använder du uppgifterna nedan:

You can now browse through our template

Scan the QR code to preview the app on your phone

Scan me!

To log in use the credentials below: