Logo

Vad är appen till för?

Fastighetsförvaltningsappen tillhandahåller en centraliserad plattform för hantering av fastigheter, optimerad kommunikationen och öka effektiviteten för att förbättra hyresgästernas tillfredsställelse och driftprestanda.

Centraliserad plattform för hantering av fastigheter

Appen tillhandahåller en centraliserad plattform för hantering av fastigheter, vilket gör det enklare att hålla ordning och arbeta effektivt.

Effektivisera kommunikation

Optimerad kommunikation och informationsutbyte mellan hyresgäster och förvaltare, vilket resulterar i förbättrad fastighetsförvaltning.

Förbättra driftprestanda

Användning av appen kan leda till förbättrad driftprestanda genom att möjliggöra effektiv kommunikation och enkel åtkomst till relevant information.

Appens funktioner

Publicera nyheter och media: Fastighetsförvaltningen kan använda appen för att dela nyheter och media relaterade till fastigheten, underhåll eller förändringar av anställda och användare.

Dela fastighetsinformation: Dela relevant information såsom fastighetskartor, regler, föreskrifter och riktlinjer med anställda och användare.

Centraliserad dokumentåtkomst: Tillhandahåller centraliserad åtkomst till viktiga dokument och information relaterade till fastigheter för anställda och användare.

Felrapportering: Tillåter anställda och användare att rapportera fastighetsrelaterade fel, underhållsproblem eller problem direkt till fastighetschefer eller förvaltare för snabb lösning.

Omedelbar och direkt kommunikation: Tillhandahåller en direkt och omedelbar kommunikationskanal mellan fastighetschefer och anställda/användare, vilket möjliggör snabba svar på frågor, bekymmer eller nödsituationer.

Systemfunktioner

Administratörer kan hantera användare och innehåll direkt i
appen. Plattformen förser administratörer med ett online verktyg
för att hantera aspekter som användare, registrering, fastigheter, nyhetsuppdateringar osv.

Analys

Appen ger dig värdefulla insikter om hyresgästers beteende och
preferenser, vilket kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om
fastigheter och uthyrningsstrategier.

Fyll i formuläret nedan för att få tillgång till denna mall

Fill in the form below to get access to this template

You can now browse through our template

Få din kundunika app med low code!

Vårt team av designers och utvecklare hjälper dig gärna att skapa din unika app. Fyll i formuläret nedan och någon från vårt team kommer att ta kontakt med dig inom 24 timmar!

Har du en app idé?

Vi vill gärna höra mer om den!
Beskriv kortfattat din idé i formuläret nedan, så kontaktar någon från vårt team dig inom 24 timmar!

Get your custom app done using low code!

Our team of designers and developers will be glad to help you creating your custom app.
Fill in the form below and someone from our team will get in touch with you within 24 hrs!

Got an app idea?

We are thrilled to hear that! 
Briefly describe your idea on the form below and someone from our team will get in touch with you within 24 hrs!

Du kan nu bläddra igenom vår mall

Skanna QR-koden för att förhandsgranska appen på din telefon

Skanna mig!

För att logga in använder du uppgifterna nedan:

You can now browse through our template

Scan the QR code to preview the app on your phone

Scan me!

To log in use the credentials below: