Logo

Vad är Rumsbokningsappen till för?

Appen erbjuder en smidig och effektiv plattform för att boka och hantera bokningar, samtidigt som den förbättrar säkerheten och minskar driftkostnaderna.

appspotr-studios_symbol_bright-orange

Effektivit att boka och hantera bokningar
Appen förbättrar effektiviteten i att boka och hantera bokningar genom att erbjuda en bekväm plattform och inbyggd administrativ funktionalitet. Detta minskar väntetider och ökar kundnöjdheten.

appspotr-studios_symbol_bright-orange

Förbättrad säkerhet
Att implementera QR-kodinmatning för bokningar lägger till en extra säkerhets- och verifieringsnivå för åtkomst.

appspotr-studios_symbol_bright-orange

Minskade driftkostnader
Denna app effektiviserar bokningsprocessen, minskar manuell datainmatning och erbjuder funktioner som QR-kodinmatning, vilket resulterar i minskade driftkostnader och manuellt arbete, samt ökad effektivitet.

FEATURES

Visa alternativ:
Tillåter användare att se tillgängliga alternativ för bokningar, såsom rumstyper, datum och priser.

Boka:
Möjliggör för användare att reservera och boka rum eller andra faciliteter för ett specifikt datum och tid.

QR-inpassering:
Genererar en unik QR-kod för varje bokning som kan användas för att enkelt checka in och få tillgång till det reserverade rummet eller faciliteten.

Direkta kontakter:
Ger kontaktinformation för fastigheten, såsom telefonnummer och/eller e-postadresser, så att användare enkelt kan kontakta dem för frågor eller support.

Sömlös harmoni: Vår App-plattform utvecklas med ledande verktyg

Kompatibilitet:
Vi presenterar vår banbrytande app-plattform som sömlöst integreras med Google Play, Apple App Store och Progressive Web Applications (PWAs). Vårt engagemang för bred kompatibilitet säkerställer en mångsidig och tillgänglig upplevelse för användare på olika enheter och operativsystem.

Integration:
Förhöj upplevelsen av din app-plattform med sömlösa integrationer som ger användarna mer inflytande och effektiviserar verksamheten. Vår plattform är utformad för att enkelt synkroniseras med Auth0, Zapier och REST API, vilket ger ett sofistikerat och sammankopplat ekosystem.

Efterlevnad:
Vår app-plattform uppfyller de högsta standarderna för dataskydd och teknisk interoperabilitet och är en ledstjärna för efterlevnad av viktiga regelverk och branschriktmärken. Vi tar integritet på allvar, och vårt engagemang återspeglas i vår efterlevnad av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), World Wide Web Consortium (W3C) standarder och vår hosting-infrastruktur på Amazon Web Services (AWS).

Systemfunktioner

Administratörer kan hantera användare och innehåll direkt i
appen. Plattformen förser administratörer med ett online verktyg
för att hantera aspekter som användare, registrering, bokningar, nyhetsuppdateringar osv.

Appen ger dig värdefulla insikter om kunders beteende och
preferenser, vilket kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om
rum tillgänglighet och schemaläggning.

Fyll i formuläret nedan för att få tillgång till denna mall

Fill in the form below to get access to this template

You can now browse through our template

Få din kundunika app med low code!

Vårt team av designers och utvecklare hjälper dig gärna att skapa din unika app. Fyll i formuläret nedan och någon från vårt team kommer att ta kontakt med dig inom 24 timmar!

Har du en app idé?

Vi vill gärna höra mer om den!
Beskriv kortfattat din idé i formuläret nedan, så kontaktar någon från vårt team dig inom 24 timmar!

Get your custom app done using low code!

Our team of designers and developers will be glad to help you creating your custom app.
Fill in the form below and someone from our team will get in touch with you within 24 hrs!

Got an app idea?

We are thrilled to hear that! 
Briefly describe your idea on the form below and someone from our team will get in touch with you within 24 hrs!

Du kan nu bläddra igenom vår mall

Dator-/iPad-användare: Skanna QR-koden på din mobil.
Användare av mobila enheter: Klicka på knappen nedan för att se appen.

Skanna mig!

user@app.com
123123

Kontakta oss för att få tillgång till adminfunktioner.

You can now browse through our template

Computer / iPad users: Scan the QR code on your mobile.
Mobile device users: Click on the button below to see the app.

Scan me!

user@app.com
123123

Contact us to have access to admin functions.