Logo

Vad är Rumsbokningsappen till för?

Appen erbjuder en smidig och effektiv plattform för att boka och hantera bokningar, samtidigt som den förbättrar säkerheten och minskar driftkostnaderna.

Effektivit att boka och hantera bokningar

Appen förbättrar effektiviteten i att boka och hantera bokningar genom att erbjuda en bekväm plattform och inbyggd administrativ funktionalitet. Detta minskar väntetider och ökar kundnöjdheten.

Förbättrad säkerhet

Att implementera QR-kodinmatning för bokningar lägger till en extra säkerhets- och verifieringsnivå för åtkomst.

Minskade driftkostnader

Denna app effektiviserar bokningsprocessen, minskar manuell datainmatning och erbjuder funktioner som QR-kodinmatning, vilket resulterar i minskade driftkostnader och manuellt arbete, samt ökad effektivitet.

Appens funktioner

Visa alternativ: Tillåter användare att se tillgängliga alternativ för bokningar, såsom rumstyper, datum och priser.

Boka: Möjliggör för användare att reservera och boka rum eller andra faciliteter för ett specifikt datum och tid.

QR-inpassering: Genererar en unik QR-kod för varje bokning som kan användas för att enkelt checka in och få tillgång till det reserverade rummet eller faciliteten.

Direkta kontakter: Ger kontaktinformation för fastigheten, såsom telefonnummer och/eller e-postadresser, så att användare enkelt kan kontakta dem för frågor eller support.

Användar notifieringar: Skicka meddelanden till användare för att informera dem om deras bokningar, eventuella ändringar eller uppdateringar och viktig information relaterad till deras bokning.

Hantera dina rum: Tillåter fastighetschefer att enkelt hantera och uppdatera information om sina tillgängliga rum, faciliteter och andra alternativ för bokningar.

Hantera bokningar: Tillhandahåller en central instrumentpanel för fastighetschefer att spåra och hantera alla bokningar och reservationer som gjorts genom appen, inklusive redigering eller avbokning av bokningar vid behov.

Systemfunktioner

Administratörer kan hantera användare och innehåll direkt i
appen. Plattformen förser administratörer med ett online verktyg
för att hantera aspekter som användare, registrering, bokningar, nyhetsuppdateringar osv.

Analys

Appen ger dig värdefulla insikter om kunders beteende och
preferenser, vilket kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om
rum tillgänglighet och schemaläggning.

Fyll i formuläret nedan för att få tillgång till denna mall

Fill in the form below to get access to this template

You can now browse through our template

Få din kundunika app med low code!

Vårt team av designers och utvecklare hjälper dig gärna att skapa din unika app. Fyll i formuläret nedan och någon från vårt team kommer att ta kontakt med dig inom 24 timmar!

Har du en app idé?

Vi vill gärna höra mer om den!
Beskriv kortfattat din idé i formuläret nedan, så kontaktar någon från vårt team dig inom 24 timmar!

Get your custom app done using low code!

Our team of designers and developers will be glad to help you creating your custom app.
Fill in the form below and someone from our team will get in touch with you within 24 hrs!

Got an app idea?

We are thrilled to hear that! 
Briefly describe your idea on the form below and someone from our team will get in touch with you within 24 hrs!

Du kan nu bläddra igenom vår mall

Skanna QR-koden för att förhandsgranska appen på din telefon

Skanna mig!

För att logga in använder du uppgifterna nedan:

You can now browse through our template

Scan the QR code to preview the app on your phone

Scan me!

To log in use the credentials below: